Nalazište leži na dubini od 37 do 39 m, na granici stjenovite i pješčane padine morskoga dna, na udaljenosti od oko 130 m od morske obale. Riječ je o skupini od oko 400 dobro vidljivih amfora koje se tipološki svrstavaju u skupinu Lamboglia 2, a mogu se podijeliti u nekoliko varijanti. Sudeći prema osnovnim karakteristikama oblika, amfore se mogu datirati u 1. st. pr. Kr. tj. u vrijeme kasne Rimske Republike. Amfore su uglavnom prekrivene morskim priraslinama i međusobno srasle u kompaktnu cjelina, a tek manji dio izmaknut je iz glavne koncentracije nalaza.

Na udaljenosti od oko 38 metara u pravcu sjeveroistoka nalazi se olovna prečka antičkog olovno-drvenog sidra, dužine 1,6 m, koje je vjerojatno pripadalo istome brodu. U neposrednoj blizini prečke leži i dno veće keramičke posude, za sada nepoznate datacije.
Položaj nalaza na morskome dnu upućuje na činjenicu da nije riječ o teretu koji se prilikom havarije istresao iz brodskog potpalublja, već je na morsko dno potonuo s čitavim brodom.
Dužina glavne koncentracije amfora iznosi oko 23-24 m te upućuje na brod dužine 25 – 30 m.


3D animacija Letavica


3D model Letavica