U ovoj kampanji cilj je bio kopati oko amfora kako bi vidjeli do kuda idu i možemo li pronaći još nalaza. Željeli smo istražiti dvije pozicije. Naime, istočna strana nalazišta budila je nadu da bi se tamo mogla nalaziti prova pa je bilo logično tu kopati da vidimo dokle se pružaju amfore u dužinu i dubinu.

Druga pozicija nalazila se zapadno i niže ( dublje ) te smo na osnovu toga pripremili plan. Međutim, već drugog dana bilo je jasno da ostajemo na istočnoj strani jer je sediment bio deblji od očekivanog, amfore su sezale dublje, a pojavila se i prečka od sidara.

Sediment koji prekriva nalaze oko nalazišta sastoji se od pijeska bez mulja koji nije zbijen.  Kopa se lagano, ali radi veliku mutež prilikom rada. Iz tog smo razloga morali produžiti mamute kako bi izbacivali sediment na većoj udaljenosti i manje mutili, što je otežalo rad s njima. Ronilac može u jednom ronjenju iskopati puno materijala i lagano očistiti željeni prostor. Kako smo otkrivali amfore primjećivali smo da su dugo bile u moru, bez sedimenta. Naime, obrasle su školjkašima, a tek kasnije su zatrpane.

Pronalazak sidra na kojem je pisalo A ◦ OFIDI, bio je posebno oduševljenje. Naime, na sidru koje je otkriveno i prije samih amfora i broda bio je natpis kojeg je bilo teško odgonetnuti. S jedne je strane pisalo STRATON, a s druge strane je bilo vidljivo samo T S. Korištenjem glinamola i nakon izrade negativa i pozitiva pretpostavili smo da piše OFIDI◦T◦S,  ali taj OFIDI je bio uptan.  Zaključili smo da je sidro vjerojatno pripadalo tom brodu tako da je kampanja nazvana STRATON 2020. Na sidru su se pojavili još neki znakovi, prepoznati kao astragali. Kako ova stranica ne nameće neka arheološka objašnjenja ili mišljenja reći ćemo samo da su to preteče kockica za igranje i da su korištene za gatanje. Kad padnu složene u određenom redu donose sreću, e pa to smo našli na sidru.

Pronalazak idućeg sidra u nizu donio nam još veće otkriće. Na njemu je pisalo STRATON, savršeno očuvano, tako da sada možemo reći da je ovo antički brodolom na kojem su nađena tri sidra. To je jedinstveno i možemo reći da ovaj brodolom ima to nešto što ne nalazimo nigdje drugdje ( a to svi volimo ). Na drugom dijelu sidra je natpis OFIDI◦T◦S.

Nakon toga fokusirali smo se na čišćenje amfora u dubinu i pronalazak drva koje bi tvorilo brodsku konstrukciju. Uspjeli smo brzo u tome, ali nažalost, drvo koje smo pronašli dugo je bilo u moru i gotovo je raspadnuto, stoga će za analizu biti potrebno naći komade koji će biti bolje kvalitete.

U skladu s tim nalazima ovaj smo dio broda nazvali provom. Eto zovemo ga prova, ali još nikad nismo potvrdili da je to prova.

Daljnje spuštanje u dubinu sedimenta potvrdilo je da amfora ima više od očekivanog. Iz svega ovog postalo nam je jasno da nas čekaju još mnoge kampanje istraživanja.

U kampanji su sudjelovali Arheološki Muzej u Zadru, Hrvatski restauratorski Zavod, Sveučilište u Zadru, Foka d.o.o., studenti Sveučilišta z Zadru ( Arheologija i Podvodne znanosti tehnologije ) te Marino Brzac kao snimatelj i fotograf.  Stručni voditelj bila je izv. Prof. dr. sc Irena Radić Rossi, a voditelj ronjenja Vedran Dorušić.

Logistika je osigurana u ronilačkom centru FOKA Šimuni.

 

Nastavlja se……..