Potonuli rimski brod iz prvog stoljeća prije Krista


Otok Pag obiluje arheološkim nalazištima iz raznih vremenskih razdoblja, među kojima se posebno ističu nalazišta iz antičkog doba.
Sudeći prema pisanju rimskog znanstvenika Plinija Starijeg, koji je u 1. st. po Kr. napisao enciklopedijsko djelo Naturalis Historia (Prirodoslovlje), otok Pag u antičko se doba nazivao Cissa ili Cissa Portunata tj. Cissa prirodno obdarena lukom. Iako za sada još nije dokazano da se pridjev 'portunata' u Plinijevom radu doista odnosi na otok Pag, geografska i geomorfološka obilježja otoka idu u prilog toj pretpostavci.
Opis lokacije | Dokumentacija | Multimedija