Pozostałości wraku rzymskiej łodzi z I wieku p.n.e.


Wyspa Pag bogata jest w znaleziska archeologiczne z różnych okresów, a na szczególną uwagę zasługują te z czasów antycznych.
Według zapisów rzymskiego naukowca Pliniusza Starszego, który w I w. napisał dzieło encyklopedyczne Naturalis Historia (Nauki przyrodnicze), wyspa Pag w czasach antycznych nazywana była Cissa lub Cissa Portunata tj. Cissa z portem naturalnym. Pomimo tego, że nie ma dowodów, iż przymiotnik „portunata“ w dziele Pliniusza faktycznie odnosi się do wyspy Pag, charakterystyka geograficzna i geomorfologiczna wyspy potwierdzają te przypuszczenia.
Opis stanowiska | Dokumentacja | Multimedia