Potopená římská loď z 1. století př.n.l.


Na ostrově Pag je mnoho archeologických nalezišť z různých časových období a zvláště bychom chtěli upozornit na ta z doby antiky.
Dle zápisů římského vědce Plinia Staršího, který v 1. století napsal encyklopedii Naturalis Historia (Přírodopis) se ostrov Pag v době antiky nazýval Cissa nebo Cissa Portunata, tj. Cissa s přírodním přístavem. Přestože dodnes není dokázáno, že se přívlastek „portunata“ z Pliniova díla skutečně vztahuje na ostrov Pag, geografická a geomorfologická charakteristika ostrova tomu nasvědčuje.
Popis lokality | Dokumentace | Multimédia