Naleziště se nachází v hloubce od 37 do 39 m, na hranici skalnatého a písečného svahu mořského dna a na vzdálenosti asi 130 m od mořského pobřeží. Jedná se o skupinu cca. 400 dobře viditelných amfor, které se typologicky řadí do skupiny Lamboglia 2 a mohou se rozdělit do několika menších souborů. Dle základních charakteristik lze amfory datovat do 1. stol. př. n. l. , to znamená do období pozdní Římské republiky. Amfory jsou převážně pokryté mořským porostem a vzájemně jsou srostlé do kompaktního celku a jen menší část je vzdálena od hlavní formace nálezu.

Na vzdálenosti asi 38 m severovýchodně se nachází olověné břevno antického olověno-dřevěné kotvy, která nejspíš patřila ke stejné lodi. V bezprostřední blízkosti břevna leží i dno větší keramické nádoby, zatím bez upřesnění data.
Lokalita nálezu na mořském dně naznačuje fakt, že se nejedná o náklad, který během havárie vypadl z lodního podpalubí, ale potopil se na mořské dno společně s lodí.
Délka hlavní formace amfor je asi 23-24 m, z čehož vyplývá délka lodi asi 25-30 m.


3D animace Letavica


3D model Letavica