Najdišče je v globini 37 do 39 m, na meji kamnite in peščene rebri morskega dna, v oddaljenosti približno 130 m od obale. Gre za skupino 400 dobro vidnih amfor, ki po tipološki razvrstitvi spadajo v skupino Lamboglia 2, lahko pa se jih razdeli na več načinov. Glede na osnovne značilnosti oblik so amfore iz 1. stoletja pred našim štetjem, torej iz časov pozne Rimske Republike. Amfore so večinoma prekrite z oblogo prirastlih morskih organizmov in so zraščene v kompaktno celoto, le manjši del je odmaknjen od osrednje koncentracije najdišča.

Na oddaljenosti približno 38 m proti severovzhodu leži 1.6 m dolga svinčena prečka antičnega svinčeno-lesenega sidra, ki je verjetno pripadal isti ladji. V neposredni bližini prečke leži tudi dno večje keramične posode, katere starost do zdaj še ni bila ugotovljena.
Položaj najdišča na morskem dnu kaže na dejstvo, da ne gre za tovor, ki bi zaradi poškodbe trupa ušel iz ladijskega podpalubja, pač pa gre za tovor, ki je potonil skupaj z ladjo.
Dolžina glavne koncentracije amfor je 23-24 m, kar kaže na to, da je bila ladja dolga 25-30 m.


3D animacija Letavica


3D model Letavica