Badania rozpoczęto pracami przygotowawczymi i zapewnieniem potrzebnego wyposażenia w kempingu Šimuni. Podczas tych badań nawiązała się współpraca archeologów podwodnych z Chorwackiego Instytutu Restauracji Zabytków, Wydziału Archeologicznego Uniwersytetu w Zadarze, Muzeum Archeologicznego Zadar oraz Międzynarodowego Centrum Archeologii Podwodnej w Zadarze. Zakwaterowanie było zapewnione przez dyrekcję kempingu, a wsparcie logistyczne związane z nurkowaniami zapewniło Centrum nurkowe Foka. Oprócz sprzętu do nurkowania które były zapewnione dla każdego z uczestników, na potrzeby badań korzystano z dwóch pontonów RIB udostępnionych przez Centrum Nurkowe Foka, a za napełnianie butli do nurkowania odpowiedzialne było to samo CN. Do nurkowania używano mieszanki Nitrox 28, a do dekompresji czysty tlen. Na tę okazję wykonane zostało specjalne urządzenie do wdychania tlenu na głębokości tzw. stage a rozwiązania techniczne zostały przygotowane specjalnie na to wydarzenie. Oprócz tego, w pomieszczeniach CN Foka podczas badań przechowywano sprzęt, odbywały się tam odprawy oraz analiza dokumentacji i badań.

W przedsięwzięciu brało udział 18 nurków podzielonych w pary nurkowe. Nurkowania odbywały się dwa razy dziennie, a ze względu na głębokość, na którą nurkowano, czas nurkowania był ograniczony na 20 minut.
Każda z grup nurkowych miała jasno określone zadania, wcześniej ustalone na spotkaniach organizacyjnych.


PDF Prezentacja How to protect an outstanding shipwreck site?
Autori: Vedran Dorušić – Irena Radić Rossi – Matko Čvrljak